Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 19.07.2024

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Aktuality - Oznamy


Obnovenie prevádzky materskej školy

Kategória Rôzne   Vložené05.01.2021


Vážení rodičia,

vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu,  na základe pokynov z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a po prerokovaní so zriaďovateľom  bude obnovená prevádzka materskej školy od 11.1.2021 v obmedzenom režime len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky žiadame zákonných zástupcov spĺňajúcich vyššie uvedené kritériá, nahlásiť záujem o dochádzku dieťaťa prostredníctvom e-mailu mssekule@azet.sk do štvrtka 7.1.2021. 

Situáciu budeme naďalej sledovať a o ďalších krokoch Vás budeme informovať na stránke materskej školy Sekule.

Ďakujeme za porozumenie.


Slovak Lines - oznam + aktualizovaný CP

Kategória Rôzne   Vložené05.01.2021


 

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines v termíne 08.01.2021 – 24.01.2021

 

aktualizovaný cestovný poriadok TU


OÚ zatvorený

Kategória Rôzne


Obecný úrad v Sekuliach bude od pondelka 04.01.2021 do odvolania z dôvodu sprísnenia protiepidemických opatrení vlády SR

ZATVORENÝ.

Vybavovať sa budú len neodkladné záležitosti po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V prípade potreby nás kontaktujte na č.t. 034/7770211 alebo e-mailom na obecnyurad@obecsekule.sk. Na doručenie písomností použite prosím poštovú schránku umiestnenú pri vchode obecného úradu.

 


Zberný dvor -zatvorený

Kategória Rôzne


Oznamujeme občanom, že zberný dvor OÚ bude od pondelka 14.12.2020 zatvorený.

Otvorenie zberného dvora bude oznámené v miestnom rozhlase.


Pošta - upozornenie

Kategória Rôzne


Vážení občania,

 

nakoľko je v dedine vážna situácia ohľadom infikovaných občanov,

Slovenská pošta a kuriérska spoločnosť vás žiada o označenie poštových

schránok stužkami alebo nápisom v tých rodinných domoch, v ktorých

sú občania v karanténe, alebo majú ochorenie COVID-19.

Týmto chránime vaše aj naše zdravie. Spoločne to zvládneme!

Za pochopenie ďakujeme.


Zmena v autobusovej doprave

Kategória Rôzne   Vložené27.10.2020


Trnavský samosprávny kraj  informuje ,  že s platnosťou od 28.10.2020

bude autobusová  doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime

s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí

I. stupňa  do/zo školy. Počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná

v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  

autobusovej dopravy  budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

 


Tlačová správa ŠU SR

Kategória Rôzne   Vložené26.10.2020


Tlačová správa ŠU SR TU


ZUŠ - dištančné vzdelávanie

Kategória Rôzne   Vložené26.10.2020


Vážení rodičia,

 

v zmysle rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020  s účinnosťou od 26.10. 2020 naša ZUŠ Sekule prechádza na dištančnú formu vzdelávania v oboch odboroch  a zabezpečí online vyučovanie v období od 26.10.2020 do 27.11.2020.

 

Ďalšie usmernenia budeme aktualizovať.

 

O prebiehajúcej dištančnej forme výučby Vás bude kontaktovať a informovať triedny učiteľ Vášho dieťaťa.

 

Dištančnej formy je nutné sa zúčastňovať,rovnako plniť zadané úlohy-kritéria hodnotenia uverejníme v priebehu týždňa.

 

Naďalej je v platnosti Vyhláška o štúdiu v ZUŠ,na základe ktorej je odhlasovanie žiaka možné len k polroku.

 

Veríme,že všetky opatrenia a naša zodpovednosť nám pomôžu sa čoskoro stretnúť pri prezenčnej forme vyučovania.

 

Želáme všetkým najmä veľa zdravia a pokoja

 

Vaši učitelia ZUŠ Sekule.

 

 

 

 


Pomoc obetiam trestných činov

Kategória Nezaradená   Vložené20.10.2020 [zmena: 16.11.2020]


Infoleták – prevencia kriminality pre občanov TU

 


Obmedzenie prevádzky školského klubu

Kategória Rôzne


Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Sekule, po prerokovaní so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že od 13. októbra 2020 bude prevádzka školského klubu vzhľadom na nariadenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z 11.10.2020 obmedzená, nakoľko školské kluby detí môžu byť prevádzkované len za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami.

Od utorka, až do odvolania, sa ruší prevádzka ranného školského klubu. Pozastavuje sa aj prevádzka pre deti 3. a 4. ročníka. To znamená, že za sprísnených opatrení, ako je dezinfekcia a nosenie rúšok, bude školský klub k dispozícii len pre deti 1. a 2. ročníka. V prípade akýchkoľvek zmien budete informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za porozumenie.


Elektrická nabíjacia stanica pre elektromobily

Kategória Rôzne


 

Obec Sekule vybudovala nástennú - verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku pred kultúrnym domom Sekule. Typ stanice: AC Stojanová nabíjacia stanica

Elektrická nabíjacia stanica pre elektromobily


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstava vzniku požiarov

Kategória Rôzne


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 02.09. 2020.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru TU


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené10.08.2020


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov TU


Pripomenutie vývozu odpadu do Vášho mobilu

Kategória Odpad a životné prostredie   Vložené20.07.2020


Stalo sa aj Vám, že ste zabudli dať von plnú popolnicu? ☺ Alebo nemôžete nájsť obecný harmonogram? Prehľadná mobilná aplikácia Odvoz Odpadu Vám pošle upozornenie vždy, keď je potrebné dať popolnicu na ulicu. Aj naša obec sa pridala a doplnii sa termíny zvozu. Stačí si len aplikáciu nainštalovať a používať.

Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play?

1.    Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu Obchod Play 

2.    Do vyhľadávacieho okna zadajte názov „ODVOZ ODPADU.

3.    Kliknite na Inštalovať.

4.    Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť (povoliť oznámenia).

5.    Po otvorení pridáte našu obec.

6.    Po výbere obce sa údaje zobrazia v mobilnej aplikácii.

 

 


Prevádzkový poriadok kanalizácie

Kategória Kanalizácia   Vložené14.07.2020


Oboznámenie občanov s prevádzkovým poriadkom kanalizácie:

Prevádzkový poriadok kanalizácie - STIAHNUŤ


Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd

Kategória Kanalizácia   Vložené30.06.2020 [zmena: 03.07.2020]Cestovný poriadok platný od 10.5.2020

Kategória Rôzne   Vložené06.05.2020


Na základe rozhodnutia TTSK oznamujeme občanom, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny" je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID - 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest. Taktiež je vhodné:

 • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 • maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
 • je dostupný kredit, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse.

Čiastkové zmeny CP

Kategória Rôzne   Vložené16.04.2020


Od 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v prílohe. Spolu s prehľadom v prílohe je aj cestovný poriadok linky, ktorá prechádza našou obcou.


Oznam

Kategória Rôzne   Vložené01.04.2020


Oznamujeme občanom, že služba vývoz konárov, drevného odpadu, železa a bielej techniky sa do odvolania nebude poskytovať z dôvodu mimoriadnej situácie. Občania si tieto komodity môžu sami doviesť na zberný dvor, ktorý je otvorený v pondelok až piatok od 14.oo do 15.oo hod. a v sobotu od 09.oo hod. do 14.oo hod.


Seniori, sme tu pre Vás

Kategória Rôzne   Vložené31.03.2020


Odporúčania pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov. Odporúčania si môžete pozrieť TU alebo na samostatnej webstránke venovanej tejto problematike www.prevenciakriminality.sk.


Oznam cestujúcim prímestskej dopravy

Kategória Rôzne   Vložené18.03.2020


Z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.3.2020 do odvolania v prac. dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú SOBOTU. Okrem bežných sobotných spojov premávajú naviac aj ďalšie spoje. Úplnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.


Oznam Slovak Lines

Kategória Rôzne   Vložené16.03.2020 [zmena: 18.03.2020]


Od 17. 03. 2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.


Otváracie hodiny zberného dvora

Kategória Odpad a životné prostredie


Oznamujeme občanom, že zberný dvor je premiestnený na pozemku pri budove s.č. 100 (bývalá budova MNV - štokáč).

Po: 14.00 hod. - 15.00 hod.
Ut: 14.00 hod. - 15.00 hod.
St: 14.00 hod. - 15.00 hod.
Št: 14.00 hod. - 15.00 hod.
Pi: 14.00 hod. - 15.00 hod.
So: 09.00 hod. - 14.00 hod.


Seniori, hľadáte radu?

Kategória Rôzne   Vložené23.08.2019


Národný projekt MV SR "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Plagát seniori

Celý článok

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

sekule.cintoriny.sk

Najnovšie dokumenty

 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2020
  pdf [0 B] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 15. 12. 2020
  pdf [256.73 KB] |
 • VZN obce Sekule č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  pdf [0 B]
 • VZN obce Sekule č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb ...
  pdf [0 B]
 • VZN obce Sekule č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na ...
  pdf [0 B]

Projekty obce

Obecný rozhlas

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.