Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Spolky a združenia : Slovenský červený kríž
Prechod na začiatok stránky

Slovenský červený kríž

Najmasovejšou organizáciou v obci sa stal Červený kríž, ktorý vznikol v roku 1953 zásluhou MUDr. Gejzu Dallosa. Veľké množstvo členov, prevažne žien, bolo školených v zdravovede, poskytovaní prvej pomoci a ošetrovaní.Medzi členmi sa úspešne rozširovala myšlienka bezpríspevkového darcovstva krvi. V mnohých aktivitách spolupracoval Červený kríž Sekúl z člemni ČK z Moravského Svätého Jána, spolu organizovali nábory a odovzdávanie krvi.

V kultúrnovýchovnej činnosti sa venovali usporadúvaniu zábav, divadlu, finančné výnosy z ktorých išli vždy na fond ČK, nacvičovaniu príležitostných programov, organizovaniu zájazdov, školení a súťaží.

Do októbra 1978 bol predsedom MUDr. Staňo, v období od novembra 1978 do 1994 pani Polčinová. Členovia absolvovali stovky odberov, mnohí z nich boli vyznamenaní. Zlatú Jánskeho plaketu za bezpríspevkové darovanie krvi obdržal v roku 1997 Konštantín Kudla, striebornú plaketu má 8 členov ČK, bronzovú až 120 občanov. Z celkového počtu členskej základne - 350, je to naozaj úctyhodné číslo. Vyznamenanie za činnosť v organizácii získala v roku 1998 bývalá predsedníčka Polčinová, keď jej bola udelená Strieborná medaila Henriho Dunanta. Dnes je predsedníčkou Marta Vávrová.

Viera Drahošová

Slovenský červený kríž miestny spolok Sekule

V piatok 02.03.2012 sa uskutočnilo stretnutie členov Slovenského červeného kríža a bezpríspevkových darcov krvi z našej obce.

Celý článok

Vložené06.03.2012 [zmena: 11.05.2012]

Slovenský červený kríž