Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Voľby : Voľby
Prechod na začiatok stránky

Voľby

Voľby do Národnej rady SR 2020

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
11.11.2019 OZNÁMENIE e-mailovej adresy pre doručovanie ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU pdf    [89.35 KB] -
11.11.2019 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia pdf    [196.3 KB] -
11.11.2019 Informácia pre voliča o dátume a čase konania volieb a o práve voliť a byť volený. pdf    [164.34 KB] -
05.12.2019 Zverejnenie e-mailovej adresy.Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 je:obecnyurad@obecsekule.sk pdf    [68.9 KB] -

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
05.02.2019 Informácie pre voliča k Voľbám do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019 pdf    [295.19 KB] -
26.03.2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je obecnyurad@obecsekule.sk - -
26.03.2019 Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 je: obecnyurad@obecsekule.sk - -

Voľby prezidenta 2019

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.01.2019 Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019 pdf    [361.02 KB] -
28.01.2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.sk pdf    [95.27 KB] -
28.01.2019 Emailová adresa obce Sekule na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. 03. 2019, prípadne aj dňa 30. 03. 2019 je obecnyurad@obecsekule.sk pdf    [93.67 KB] -

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
11.07.2018 Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. pdf    [210.79 KB] -
01.08.2018 Oznámenie o počte obyvateľov obce Sekule pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018. Počet je 1 724. pdf    [185.34 KB] -
14.08.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018 pdf    [296.61 KB] -
28.08.2018 Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí pdf    [179.67 KB] -
28.08.2018 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pdf    [277.58 KB] -
27.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce pdf    [363.75 KB] -
27.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sekuliach pdf    [557.19 KB] -
11.11.2018 UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB do samosprávy obcí v r. 2018 v obci Sekule pdf    [367.89 KB] -

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
06.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov Trnavského samosprávneho kraja 4. 11. 2017 - pdf    [1.26 MB]
04.09.2017 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obecnyurad@obecsekule.sk - -
30.06.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. - Informácia pre voliča - pdf    [1.38 MB]

Voľby do Národnej rady SR 2016

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.03.2016 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do NR SR 5. 3. 2016 - pdf    [933.26 KB]
07.12.2015 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR - pdf    [26.67 KB]
07.12.2015 Voľby do NR SR - Informácia pre voliča - pdf    [269.81 KB]

Komunálne voľby 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
17.11.2014 Výsledky komunálnych volieb 2014 - pdf    [73.52 KB]
10.10.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce v Sekuliach 15. 11. 2014 - pdf    [605 KB]

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
29.05.2014 24. 5 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Z celkového počtu 1411 zapísaných voličov v našej obci sa volieb zúčastnilo 100 voličov. Výsledky volieb si môžete pozrieť v priloženej zápisnici. - pdf    [814.3 KB]

Voľby prezidenta 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
31.01.2014 Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 - pdf    [308.15 KB]