Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » O obci : Obecné symboly
Prechod na začiatok stránky

Obecné symboly

Erb obce Sekule vychádza z doteraz najstaršie zachovaného odtlačku pečatidla, ktoré je datované rokom 1610. Mladšie pečatidlo, z ktorého máme odtlačok na písomnosti z roku 1910 vychádza z predchádzajúceho. V červenom štíte je strieborné obrnené rameno so striebornou šabľou sprevádzané troma zlatými hvezdičkami. Na pečatidle z roku 1910 je okrem toho i kruhopis POSZONY VÁRMEGYE SZÉKELYFALWA KÖZSÉG +1910+.


Predpokladáme, že erbová figúra obrneného ramena so šabľou môže zodpovedať tradícii, podľa ktorej príslušníci obce boli v počiatočnej fáze rozvija obce predovšetkým strážcovia a zriadením samosprávy sa tento "zamestnanecký motív" dostal do erbu.


Heraldická komisia MV SR prerokovala návrh erbu obce Sekule a odporučila ho na prijatie a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe v červenom štíte tromi zlatými fazetovými hviezdami sprevádzané strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou ozbrojené rameno.

 


 

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (3/8) červenej (2/8) a bielej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 


Symboly obce

Symboly obce

Erb obce Sekule

Erby obce

Vlajka obce Sekule

Pečatidlo