Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Spolky a združenia : Záhradkárska organizácia
Prechod na začiatok stránky

Záhradkárska organizácia

Záhradkárska organizácia v Sekuliach bola založená v roku 1971. Zakladajúcimi členmi boli Illichová Bohumila, ktorá bola aj prvou predsedníčkou ZO, Alojz Diviak, zvolený za tajomníka a ďalší. Po Bohumile Illichovej sa stala predsedníčkou Ing. Margita Kučerová CSc v roku 1974. Potom na kratšie obdobie bol predsedom Ivan Žibritovský až v roku 1984 bol zvolený za predsedu Ing. Alojz Kunštek, tajomníkom bol stále Alojz Diviak, pokladníčkou Blažena Emrichová a hospodárom bol Ján Červenka. Toto zloženie výboru zotrvalo až do roku 1997, keď z odstúpil predseda Ing. Alojz Kunštek a do roku 2010 zastávala funkciu predsedníčky Oľga Kudlová. Tajomníkom bol od roku 1985 MUDr. Ján Bobek. Po roku 1998 začal masívny pokles členskej základne zo 120 členov na 27 v roku 2010. ZO od roku 2007 usporiadala niekoľko úspešných miestnych výstav ovocia, zeleniny a kvetov. V roku 2010 odstúpila z funkcie Oľga Kudlová a za predsedu bol opätovne zvolený Ing. Alojz Kunštek, Tajomníkom bol nepretržite MUDr. Ján Bobek , pokladníčkou Blažena Emrichová, hospodárom Ján Červenka a revizorkou Ľudmila Šurinová. ZO pokračovala v organizovaní výstav, prednášok, začali sa záhradné semináre v záhradách členov, zájazda na Moravu, do Trenčína a Nitry, práca s mládežou s výraznými úspechmi a získavali sa noví členovia, keď v roku 2018 sa dosiahol počet 90.

Za odbornými vedomosťami začali dochádzať do Sekúl aj záhradkári z okolitých dedín, niektorí sú aj členmi sekulskej ZO. Od roku 2012 mala ZO svoju vlastnú webovú stránku ktorú dlhé roky spravoval Ján Vachaja. v roku 2015 bol za tajomníka zvolený Ing. Marek Kunštek, za pokladníčku Jozefka Ondrušová a hospodára Stanislav Matula.

V roku 2013 sekulskí záhradkári zorganizovali prvý ročník regionálnej výstavy Plody Pomoravia s medzinárodnou účasťou.

V roku 2015 vznikol okresný výbor malacky-Pomoravie a sekulská ZO z praktických dôvodov sa stala jeho súčasťou. Za tajomníka bo zvolený Ing. Marek Kunštek, pokladníčku Jozefka Ondrušová, hospodára Stanislav Matula a revízorku Mgr. Viera Pokorná.

Výsledky 4. ročníka vedomostnej súťaže Mladý záhradkár 29. mája 2019 v ZŠ Sekule

FOTOGALÉRIA

Fotogaléria 2020