Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » O obci : Články o obci
Prechod na začiatok stránky

Články o obci

Záhorie MY zo dňa 16.7.2018

Obec Sekule leží v severozápadnej časti Borskej nížiny pri sútoku riek Moravy, Dyje a Myjavy. Rieka Morava tvorí západnú prírodnú hranicu katastrálneho územia od Rakúska.

Ráz krajiny je nížinný s menšími komplexmi borovicových a lužných lesov Záhorskej nížiny s množstvom vodných nádrží a drobných vodných plôch, umelých a prirodzených vodných tokov, slepých a mŕtvych ramien rieky Moravy.

Obec leží 5 km od hraničného prechodu s Rakúskom (sme prakticky prvou obcou, cez ktorú prechádza turista) a 9 km od štátnej hranice s Českou republikou.

Nadmorská výška sa pohybuje od 150 m n.m.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1397 podľa zápisov šaštínskeho archidiakonu, kde sa obec spomína ako samostatná farnosť s názvom Szekula.

Ďalšia písomná zmienka pochádza z roku 1402. Obec obývali pohraničné strážne kmene Sikulov a Plavcov, odkiaľ pochádza pravdepodobne jej názov.

V obci žije necelých 2 000 obyvateľov s trvalým pobytom a pomerne veľký počet chatárov a chalupárov, ktorí nie sú prihlásení k trvalému pobytu.

Sme obcou, v ktorej je vybudovaný plynovod, vodovod i kanalizácia. Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť - železnica, rýchlostná komunikácia I/2, 4 km vzdialený nájazd na diaľnicu D2.

Prioritou obce je Základná škola, ktorú navštevuje v tomto roku 308 žiakov (polovica je z Moravského Svätého Jána), Materskú školu navštevuje 55 žiakov a okolo 150 žiakov navštevuje Základnú umeleckú školu so skupinovou alebo individuálnou účasťou vo výtvarnom alebo hudobnom odbore. Škola je celkovo zrekonštruovaná od roku 2010. V roku 2012 postihla obec veterná smršť, ktorá zmietla časť novej strechy, ktorú musela obec následne zrekonštruovať. V roku 2014 sme spoločne obec a pedagogickí pracovníci oslávili 30. výročie Základnej školy, ktorú sústavne modernizujeme a dnes môžeme konštatovať, že patrí medzi najlepšie vybavené školy nielen v regióne. Toto všetko však vyžaduje nemalú snahu vedenia školy a značnú finančnú pomoc od obce, ktorá dosahuje od roku 2002 /nová kompetencia obce/ vysoké čiastky. Žiaci majú k dispozícii od obce i multifunkčné ihrisko.

Pred štyrmi rokmi sme rozšírili priestory MŠ - pričom uspokojujeme rodičov s umiestňovaním detí do MŠ.

Pozornosť venujeme i mladým rodinám. V obci máme 3 nájomné domy s 39 bytmi a chystá sa výstavba bytového domu s 23 bytmi na predaj. Máme i početnú výstavbu rodinných domov, rekreačných domov a chát. K dispozícii je v príprave vyše 50 pozemkov v lukratívnej oblasti „Šutrovňa".

Centrom kultúrneho diania v obci je kultúrny dom, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Tento sme zrekonštruovali nielen v interiéri, ale dostal i novú fasádu (stropy, plastové okná a dvere, inštalácia elektriny, nová dekorácia, fasáda, ...)

Naša obec je známa bohatým kultúrnym životom nielen v súčasnosti, ale už dlhé roky. Medzi najvýznamnejšie a najobľúbenejšie patrí Sekulský jarmok remeselníkov, Spievanie (prehliadka slovenských a moravských folklórnych speváckych súborov), krojované hody a hlavne už veľmi dobre známe /10 rokov/ Sekulské remeselné dvory, o ktoré je zo strany návštevníkov veľký záujem.

Sekule boli známe i folklórnym súborom Sekulanky pod vedením p. Lýdie Škublovej a súbor Sekulánek pod vedením p. učiteľky Kučerkovej, p. Terézie Kudlovej a p. Margity Valachovičovej. V súčasnosti uvažujeme o novozriadení folklórnych súborov.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s mestom Ždánice na Morave. Spoločne realizujeme veľa družobných stretnutí a akcií.

Nemalú pozornosť venujeme i športovej činnosti detí, žiakov i mládeže. Zrekonštruovali sme priestory na obecnom ihrisku, postavili novú tribúnu, pre deti detské ihrisko v centre obce, pre žiakov a mládež multifunkčné ihrisko v priestoroch školy a chceli by sme ešte tento rok zrealizovať dopravné ihrisko. Vrásky na čele nám robí chýbajúce veľké školské ihrisko, nakoľko susedná obec Moravský Svätý Ján doterajšie školské ihrisko susediace so školou, slúžiace vyše 30 rokov pre vyše 300 žiakov, zrušila pre výstavbu 12 rodinných domov. Starostke obce Sekule sa zatiaľ i napriek snahe nedarí získať financie na nové, i keď obec dáva k dispozícii pozemok. Je to ku škode detí.

V obci pracujú mnohé spoločenské organizácie. Veľmi aktívni sú hasiči, záhradkári, klub dôchodcov a mnohé ďalšie.

Obec je známa i trojštátim (sútok riek Moravy a Dyje, kde sa hranične dotýkajú tri susedné štáty Slovensko, Česko a Rakúsko). V tomto mieste sa nachádza 10. socha z Kristekovej glyptotéky - sochy pozdĺž toku rieky Dyje /7 je v ČR, 2 sú v Rakúsku a 1 na Slovensku/.

Pochváliť sa môžeme i privátnym sekulským múzeom vo firme p. Jozefa Húška.

V tomto období prebieha aktualizácia územného plánu, centrum obce sme obohatili o zeleň, v júli začíname s rozsiahlou rekonštrukciou školskej kuchyne, pripravujeme sa na realizáciu nového oplotenia, cintorína, školy, na dvoch uliciach vybudujeme nové chodníky a pokračujeme 2. a 3. etapou realizácie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Čakajú nás však i ďalšie úlohy ešte do skončenia tohto volebného obdobia.