Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Spodné menu : Prehlásenie o prístupnosti
Prechod na začiatok stránky

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti
Stránka zodpovedá norme xHTML 1.0 Transitional, úspešne absolvovala XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Pre zobrazenie sú použité validný CSS 2.1 a beztabuľkový layout. Stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, prístupné sú však i v iných prehliadačoch.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (podporovaný niektorými prehliadačmi).

Stránky sú spravované redakčným systémom FunWeb.

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí.

Dokumenty zverejňované na stránke sú vo formáte PDF, ak tak boli dodané. V ostatných prípadoch je stručným sprievodným textom objasnený obsah dokumentu.


Za validitu externých stránok, s ktorými je stránka www.sekule.sk prelinkovaná nezodpovedáme.

Vložené06.04.2011 [zmena: 05.09.2016]