Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Dôležité informácie : ZUŠ
Prechod na začiatok stránky

Realizácia projektu Oživujeme tradície-zo srdca utkané

Nadácia VÚBPočas posledných prázdninových dní sa v Základnej umeleckej škole Sekule konal workshop, organizovaný občianskym združením ZUŠ Sekule - umenie pre radosť, ktorý bol podporený sumou 1300 eur od Nadácie VÚB.

Zmyslom projektu bolo prehĺbiť záujem detí u nás v obci o ľudové tradície a doležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Bol zameraný na tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Cieľom bolo tiež prehlbovať záujem o históriu a pochopiť hodnotu ľudskej práce, porovnať aký rozdiel bol v tom, keď si v minulosti museli ľudia oblečenie, koberce a iné veci bežnej potreby sami utkať a v súčasnosti, kedy vačšina oblečenia vzniká masovo, v krajinách nám vzdialených. Projekt otvoril zaujímavé hodnotové otázky, nebezpečenstvo detskej práce, ekologické aspekty výroby oblečenia- znečisťovanie, plytvanie pitnou vodou...

Na realizácii projektu sa osobne zúčastnila zamestnankyňa Všeobecnej úverovej banky slečna Silvia Špinárová, ktorá pomáhala deťom s tkaním a dôchodkyne z našej obce, ktoré deťom predali priame skúsenosti s tkaním v minulosti. Rozhovory s nimi boli zaujímavé a podnetné.

Worshopu sa zúčastnili deti z našej obce - žiačky Základnej ueelckej školy Sekule vo veku od 10-14 rokov. Vyskúšali si tkanie na skladacích tkáčskych stavoch, stave s pevným listom, stužkovom stave. kolíkovom stave a tkáčskych rámoch. Vyrobili si šály, malé obrusy, koberec, náramky a iné výtvarne a remeselne zaujímavé doplnky. Táto aktivita sa u nich stretla s veľkým nadšením a chceli by sme získané tkáčske náčinie použiť aj na ďalších workshopoch pre žiakov, verejnosť, využiť ich i na našom Sekulskom jarmoku remeselníkov.

Som veľmi rada, že sa nám podarilo zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a ďakujeme Nadácii VÚB za poskytnutie grantu a verím, že sa nám aj naďalej bude dariť v zlepšovaní a skvalitňovaní našich podmienok a budeme neustále prinášať nové možnosti a zážitky nielen pre žiakov ZUŠ, ale všetkých obyvateľov našej obce.

Mgr. Elena Sedláková, riaditeľka ZUŠ Sekule a štatutárny zástupca OZ ZUŠ Sekule - umenie pre radosť

Pozrite si fotografie z realizácie projektu a pekné práce našich detí.

 


Posledná úprava: 19.10.2018

Späť na stránku s aktualitami