Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Dôležité informácie : ZUŠ
Prechod na začiatok stránky

ZUŠ získala Grant od Nadácie VÚB

Nadácia VUBObčianske združenie ZUŠ Sekule-umenie pre radosť sa v novembri zúčastnilo výzvy na získanie grantu od Nadácie VÚB so svojím projektom Oživujeme tradície-zo srdca utkané. Projekt bol úspešný a získal od nadácie finančné prostriedky na realizáciu vo výške 1300 eur.

Zmyslom projektu, ktorý sa bude realizovať počas výtvarného denného tábora v mesiaci júl 2016 je podnietiť u detí v našej obci záujem o ľudové tradície a dôležitosť ich zachovávania v dnešnom svete. Projekt sa opiera predovšetkým o tkáčske remeslo, ktoré bolo v minulosti bežne rozšírené. Výstupom tohto projektu je nielen výroba tkaných výrobkov, ale aj debata so staršími obyvateľmi o tom, ako tkanie prebiehalo v minulosti a ich pomoc deťom pri samotnom tkaní. Cieľom je prehlbovať záujem o históriu, uchovávanie tradícií; pestovať národnú hrdosť a naučiť deti,ako sa dá zmysluplne tráviť voľný čas; podporovať medzigeneračnú spoluprácu detí a starších spoluobčanov a pochopiť hodnotu ľudskej práce.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť v konkurencii iných výborných projektov a už teraz sa tešíme na samotnú realizáciu projektu a budeme sa tešiť akejkoľvek podpore a pomoci z radov verejnosti.

Mgr. Elena Sedláková OZ ZUŠ Sekule-umenie pre radosť


Posledná úprava: 19.10.2018

Späť na stránku s aktualitami