Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : Projekty obce
Prechod na začiatok stránky

Projekty

Projekt: WiFi pre Teba v obci Sekule - Oznámenie o realizácii projektu

Logo Europsky fond regionalneho rozvoja OP, MDaV SR

Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Sekule
ITMS2014+: 311071Z394
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Sekule, Sekule č. 570, 908 80 Sekule
Miesto realizácie: Obec Sekule
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP):

Externé AP v počte 9 ks, Interné AP v počte 1 ks.

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je funkčný, dielo v prevádzke.

Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Sekule:
AP 1) Externé AP, umiestnenie AP na Dom smútku, pokrytie zóny obecného cintorína,
AP 2) Externé AP, umiestnenie AP na budove futbalového štadióna,
AP 3) ­Externé AP, Oddychová a spoločenská zóna vedľa Kultúrneho domu,
AP 4) ­Externé AP, voľno - časová centrálna zóna v okolí Kultúrneho domu,
AP 5) Externé AP, centrálna zóna obce - „námestie".
AP 6) Externé AP, centrálna zóna obce - „obecný park". Nachádza sa pri budove OU,
AP 7) Externé AP, centrálna zóna obce - „detské ihrisko". Nachádza sa v blízkosti OÚ,
AP 8) Externé AP, centrálna zóna obce - „verejné nástupišťa autobusov".
AP 9) Interné AP v budove Kultúrneho domu. Pokrytie WiFi signálom v miestnosti Spoločenská sála, rozmer miestnosti cca 30x15m.
AP 10) Externé AP, umiestnené na obecnej budove. Ide o verejný priestor v tesnej blízkosti železničnej stanice,

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: http://www.vicepremier.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Doplňujúce odkazy na web stránky: www.mindop.sk, www.opvai.sk, www.itms2014.sk.

Projekt Wifi pre Teba v obci Sekule

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba v obci Sekule

 

Projekt: Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií

Ilustračný obrázok projekt Hľadanie spoločných koreňov...

Vložené12.09.2014 [zmena: 24.09.2015]

Projekt: Rozvoj dopravnej infraštruktúry Obce Sekule

Mapa na stiahnutie vo formáte PDF

Vložené31.08.2011 [zmena: 17.02.2012]

Rekonštrukcia školy 

Rekonštrukcia školy(zastrešenie, výmena okien, zateplenie, fasáda, obklady, vstupný priestor)

Projekt financovaný z fondov EU vo výške: 930143,42€
Podiel obce 5 % vo výške - 48954,92 €
Podiel obce pri dodatočných prácach -

Ukončenie realizácie projektu - 31.05.2010

Pozrite si fotogalériu z rekonštrukcie školy.

 

Projekty podané obcou:

2.
Kanalizácia obce
- v aglomerácii s obcou Moravský Svätý Ján

3.
Cesta ke vzájemnému zlepšení informovanosti a poznávání přeshraničí
Cezhraničné informačné centrum
Oprávnené náklady: 69000,- € - 2078694,- Sk

Realizácia informačnej kancelárie v priestoroch Kultúrneho domu, bezbarierový vstup, 24 hodinová prevádzka intrernetu (vo vonkajších priestoroch umiestnený dotykový monitor), v kancelárii k dispozícii 2 počítače pre verejnosť, možnosť posedenia vo vestibule, dostatok informačných materiálov z okolitých regiónov.

Projekt realizovaný v spolupráci s obcami: Zdánice, Polešovice a Moravský Písek (Česká republika), Kúty, Gbely

Hlavným partnerom na Slovensku sú Sekule.

4.
Zberový dvor + komunálna technika
(vytvorenie zberného dvora v priestoroch za Štokáčom) a získanie strojového parku.
Oprávnené náklady: 400000,- € - 12050400,- Sk

5.
Revitalizácia námestia + križovatka

Oprávnené náklady: 665000,-€ - 20033790,- Sk
Projekt zahŕňa: stavba križovatky, chodníky, sadová architektúra, architektonické prvky, verejné osvetlenie, autobusová zástavka


6.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Projekt obsahuje osvetlenie Šutrovne, úsek pri štátnej ceste I/2 k Šutrovni, osvetlenie 2 ulíc (pri bytovkách a nových rodinných domoch), posilnenie osvetlenia v ostatných častiach obce a napojenie sa na rekonštrukciu realizovanú obcou v r. 2008 - 2009.

Projekt vyčleňuje námestie, ktoré je súčasťou projektu Revitalizácie námestia.

7.
Projekt s dotáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR
Tribúna na miestnom ihrisku.
Na realizáciu projektu prispela obec a Majetkový Holding, a. s., Bratislava.

8.
Pripravovaný projekt
Kultúrne centrum (zahrňuje objekty Kultúrny dom, klubcentrum, bývalý hostinec, obecný dvor).
Projektant: Ing. arch. G. Szalay