Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » O obci : Stavebné pamiatky
Prechod na začiatok stránky

Stavebné pamiatky

Z hľadiska urbanizmu Sekule charakterizuje typ dedinského sídla vretenovitej zástavby s rozšíreným stredom, kde sú situované ohradené areály kostola a kaplnky.

Kostol Narodenia Panny MárieRímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie predstavuje historizujúcu novogotickú stavbu bazilikárneho typu, pochádzajúcu z roku 1878. Trojloďová stavba korpusu kostola s vyššou a širšou hlavnou loďou má polygonálne uzatvorené kňazište s opornými piliermi so strieškami. V interiéri kostola je hlavná loď s plochým pravouhle členeným stropom otvorená do bočných lodí, polkruhovo ukončenými arkádami, ktoré sú aj pod chórom. Pristavená štvorboká hranolová veža je uzatvorená polygonálnou strechou. Vnútorné vybavenie kostola pochádza z obdobia jeho postavenia. Na hlavnom oltári je obraz Narodenia Panna Márie s výjavom matky a otca s dieťatom od neznámeho autora. Na rímse kňazišťa, v miestach pri začiatku rebier klenby, sú umiestnené polkruhové mozaiky s námetom štyroch evanjelistov. Aj ďalšie bočné oltáre sv.Dominika s pozostatkami troch košických mučeníkov a sv.Srdca sú vyzdobené obrazmi od neznámeho autora. V ohradenom areáli kostola sa nachádza pomník sv.Jána Nepomuckého s barokovo dynamickou kolorovanou postavou svätca, pochádzajúci podľa nápadného vročenia z roku 1797.

Pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Jej základom je staršie jadro pochádzajúce zo stredoveku, naposlady prestavané v minulom storočí. Predstavuje predĺženú centrálu s polkruhovým kňazišťom a pristaveným štítovým priečelím s vežičkami a kruhovým oknom, ktoré má predstavaný portikus, vstup, ukončený trojuholníkovým štítom. V interiéri kaplnky je na hlavnom oltári umiestnená drevená ľudová pieta s polychrómiou. V ohradenom okolí kaplnky sa nachádza roztrúsených asi desať rôznych náhrobníkov a stavba kamennej jaskyne vo vnútri so soškou Panny Márie Lurdskej z 20.storočia. Najstaršie zachované kamenné náhrobníky v tvare krížov s ramenami ukončenými v tvare trojlistov a s vyrytým textom pochádzajú z 18.storočia, z obdobia baroka. Z obdobia klasicizmu pochádzajú kamenné náhrobné kríže s trojlistovými tvarmi ramien kríža umiestené na kamennom kubuse podstavca a potom dva zaujímavé náhrobníky s bohato zdobenými ručne kovanými kovovými krížmi, umiestenými na na nízkych kamenných podstavcoch. Hneď vedľa kaplnky je postavený pomník padlým v 1.svetovej vojne, ukončený súsoším anjela s krídlom skláňajúcim sa nad zomierajúcim vojakom. Pomník dal postaviť na večnú pamiatku v r.1922 Ján Maxian.

Kaplnka sv. krížaPri ceste smerom na železničnú stanicu v ulicovej zástavbe obce je situovaná kaplnka postavená v roku 1888 v rustikalizovanom novogotickom slohu. Jednoduchá vežovitá fasáda kaplnky má v dolnej časti vstup s lomeným oblúkom a v hornej časti je ukončená neobvykle asymetricky riešenými ramenami štítu. Vlastný korpus kaplnky skrytý za prednou vežovitou fasádou má vysokú polvalbovú strechu, na bokoch dvojice drobných okien s lomenými oblúkmi a na stene rovno zakončeného kňazišťa je úzke vysoké okno s lomeným oblúkom. V interiéri kaplnky s oltárom sa uplatňujú farebné skla okien so žltou krížovou kompozíciou.

Vedľa kaplnky stojí bohato profilovaný kamenný kríž s ukrižovaným, pod ktorým stojí ďalšia plastika svätca. Kríž dala postaviť Mária Markovičová, rod.Bolfová na pamiatku svojich dvoch synov, z ktorých 21-ročný Vendelín tragicky zahynul a 25-ročný Martin padol v r.1914 v 1.svetovej vojne. V tejto časti Sekúl je situovaná i štvorboká hranolová stavba Božej muky, horizontálne výrazne členená plastickými rímsami na dve časti ukončené strechou s krížom. V hornej užšej časti stavby Božej muky je umiestnený polkruhovo ukončený výklenok so soškou Panny Márie so zopnutými rukami. Donedávna bol na nej nápis Ku cti a sláve Božej založili v roku 1868 Dobša Onoros s manželkou. (Predpokladáme, že Božia muka bola postavená z vďaky za uchránenie rodiny od moru počas Prusko-rakúskej vojny.)
 

Rodina Dobšovcov dala v obci postaviť ďalší prícestný kríž smerom na Kúty. Býval na ňom nápis: Z vďaky Bohu venuje Dobša Michal s manželkou r.1846. Nie je známe, na aký úmysel kríž venovali.
 

Ďalší prícestný kríž stojí v lokalite U chotára smerom na Borský Svätý Jur. Dal ho postaviť v r.1813 roľník Juraj Maxian z vďaky Bohu, že pri oraní našiel na tomto mieste určitý obnos peňazí.
Smerom na Pláňavu pri ceste po ľavej strane je liatinový kríž z r.1838, ktorý dali postaviť predkovia rodiny Markovičovcov. Dnes ho udržuje rodina Hušková.

 
Na konci dediny smerom na železničnú stanicu stojí po pravej strane kríž postavený v r.1921. Na tomto mieste bol zastrelený (hovorí sa že omylom) mládenec Jozef Zajíc z Moravského Svätého Jána, ktorý tu bol na zábave.

Štefan Zajíček

Použitá literatúra a pramene:
Súpis pamiatok na Slovensku, zv.III., Bratislava 1967, s.87.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, zv.III., Bratislava 1978, heslo Sekule, s.17.
Kultúrne nehnuteľné a hnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.

Sekule - fotogaléria

 

Počet fotografií: 11

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Foto vecerny_pohlad.jpg
Foto obec3.jpg
Foto obec5.jpg
Foto obec.jpg
Foto obec1.jpg
Foto kostol_zima_a.jpg
Foto kriz_a.jpg
Foto Kaplnka_sv_kriza.jpg
Foto kaplnka3.jpg
Foto kaplnka_zima.jpg
Foto kaplnka_leto.jpg

Šipka  na začiatokŠipka späť Strana 1/1