Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Dôležité informácie : Základná škola
Prechod na začiatok stránky

V Základnej škole Sekule sa pracuje i počas prázdnin

Zvuky vŕtačiek, rušný pohyb v budove ZŠ Sekule nikoho nenecháva na pochybách, že v budove školy je živo i počas dvojmesačných prázdnin. Prebieha rekonštrukcia plynových kotlov, maľujú sa priestory Základnej umeleckej školy, Školskej jedálne a inštalujú sa interaktívne moderné tabule.

Firma KOOR, s.r.o. začala s rekonštrukčnými prácami súčasnej kotolne. Cieľom je riešenie nevyhovujúceho stavu zdroja vykurovania, zníženie prevádzkových nákladov školy na vykurovanie, zvýšenie tepelného komfortu v objektoch školy a dispečing. Celkové náklady predstavujú investíciu približne 92.972,97 € (cca 2.800.000,- Sk), ktorá bude pokrytá z úspor vzniknutých zateplením a výmenou okien na budovách školy a zvyšnú čiastku asi 43.152,- € (1.280.000,- Sk) hradí Obec Sekule zo svojho rozpočtu.

Z dodatočne vybavených financií z Krajského školského úradu v Trnave sa na 1. stupni ZŠ vymieňajú tradičné školské tabule za interaktívne, ktorými sa môže pochváliť iba máloktorá škola a ktoré v plnej miere zabezpečia vyučbu našich detí na najvyššej úrovni.

Starostka Obce Sekule oceňuje snahu vedenia školy na čele s riaditeľom školy za neustále zlepšovanie materiálnych podmienok pre výchovno-vyučovací proces v interiéri školy a ďakuje všetkým pedagogickým, výchovným a prevádzkovým pracovníkom za obetavú prácu v minulom školskom roku a praje im pekný zvyšok zaslúžených prázdnin.

Aktuálne zábery z rekonštrukcie z prác na ZŠ nájdete vo fotogalérii.


Posledná úprava: 17.02.2012

Späť na stránku s aktualitami