Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020, platné od 10.06.2020 od 06:00 hod. a týka sa podmienok, za ktorých môžu byť otvorené jednotlivé prevádzky a poskytované služby.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4592/2020 z 02.06.2020


Posledná úprava: 10.06.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia