Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Opatrenie ÚVZ SR, týkajúce sa podmienok povolenia návštev na lôžkových oddeleniach...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020, platné od 03.06.2020 od 12:00 hod. Od tohto termínu sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania stanovených podmienok.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí ÚVZ SR č. OLP/2405/2020 z 6.3.2020 svoju účinnosť.


Posledná úprava: 03.06.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia