Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Opatrenie ÚVZ SR, týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu byť otvorené jednotlivé prevádzky a poskytované služby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020, platné od 03.06.2020 od 06:00 hod. a týka sa podmienok, za ktorých môžu byť otvorené jednotlivé prevádzky a poskytované služby. A tiež špecifikuje prevádzky, ktoré zostávajú uzatvorené.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020 a č. OLP/4085/2020 z 19.5.2020


Posledná úprava: 03.06.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia