Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Ochranné hygienické pomôcky ako rúška, rukavice, či vreckovky v zvýšenej miere končia v triedenom odpade, hoci tam nepatria. V záujme ochrany zdravia pracovníkov na triediacich linkách je potrebné správne likvidovať použité hygienické pomôcky z domácností.

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

  • Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.
  • Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do nádob na zmesový komunálny odpad.
  • Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu!
  • Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Ich dodržiavanie je pre nás dôležité. Svojim zodpovedným prístupom nám občania pomáhajú chrániť zdravie našich zamestnancov a my tak dokážeme zabezpečiť poskytovanie našich služieb v plnom rozsahu.

List FCC Slovensko, s.r.o. s informáciami, ako správne likvidovať ochranné hygienické pomôcky.


Posledná úprava: 20.04.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia