Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Opatrenie ÚVZ SR ohľadom poskytovania sociálnych služieb počas pandémie

ÚVZ SR prijal nasledovné opatrenia

1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto
zariadeniach, ktorými sú :

  • a) denné stacionáre § 40 zákona
  • b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
  • c) zariadenia opatrovateľskejslužby s ambulantnou formou sociálnej služby,
  • d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
  • e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
  • f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
  • g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a
  • h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). i
  • ) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Termín: od 25.63.2020 do odvolania

Viac informácií nájdete v Opatrení ÚVZ SR TU


Posledná úprava: 25.03.2020

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia