Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Obchodná verejná súťaž - odpredaj bytu

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 1-izbového bytu, byt č. 2 v bytovom dome č. 118 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule okres Senica, zapísaný na liste vlastníctva č. 3583.

 

Celé zverejnenie OVS na odpredaj bytu TU


Posledná úprava: 06.01.2021

Späť na stránku s aktualitami